Corona

 

Laserbehandling av virusinfektioner

Kan laserljus döda virus? Nej, virus kan inte dödas eftersom det inte är något levande.
Däremot kan vårt immunförsvar ta hand om virus. Det har varit känt i 50 år att medicinsk laserbehandling har god effekt på vårt immunförsvar. Klicka på länken nedan så får du
fram många intressanta vetenskapliga studier:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=lllt+immune

Kan man behandla Coronasmittade med medicinsk laser? Ja, det kan man.

Medicinsk laserbehandling kallas traditionellt Low Level Laser Therapy (LLLT)
eller Photobiomodulation (PBM, främst i USA). Behandling är riskfri och smärtfri.
Har man bra instrument och goda kunskaper så är behandlingen mycket effektiv.

Hur behandlar man för att få bäst medicinsk effekt? Det beror på ett antal olika
faktorer, såsom lasertyp, lasertyper, våglängd, intensitet och andra parametrar.

Är du medlam i SLMS så kan vi råda och instruera dig utan kostnad.

 
SLMS 
Ordensbacken 9,
181 51   Lidingö
Sweden

Tel: 0707 288 233 (ordf.)
Bankgiro 482-1914 
Bank 5372-10 263 81 (SEB)

Org.nr: 813600-3574

© All rights reserved © SLMS, Svenska Laser-Medicinska Sällskapet