Tinnitus Laser Center - TLC

TLC är en ideell organisation med syfte att utvärdera laserterapi som en möjlighet att behandla tinnitus. Föreningen har ingen klinisk verksamhet men kan förmedla kontakt (Klicka här) med personer som sysslar med laserbehandling av tinnitus. Sådan förmedling innebär inte att föreningen påtar sig något ansvar för den behandling som ges utan är endast en information om vilka terapeuter som finns. Antalet terapeuter är f n mycket lågt. TLC kommer i framtiden att utbilda tinnitusterapeuter, men vill avvakta resultaten från pågående studier innan sådan verksamhet påbörjas.

TL har analyserat den tillgängliga litteraturen om laserterapi i allmänhet. Totalt finns över 2500 vetenskapliga studier om laserterapi, därav mer än 100 positiva dubbelblinda studier. Antalet studier där örat är behandlat är inte många och enligt vår uppfattning är de flesta otillfredställande utförda och utvärderade. En presentation av de studier som har gjorts finns på vår engelska sida (länk). En generell presentation av laserterapi kan du finna på Svenska Laser-Medicinska Sällskapets hemsida, där du kan finna skriften Laser som läker. (länk)

Laserbehandling av tinnitus och andra öronproblem är en relativt ny metod och har mötts med skepsis av många öronläkare. Denna skepsis är delvis sund, det är bra att vara kritisk mot metoder som inte är fullständigt utvärderade. Men en alltför rigid position kan också vara ett hinder för framsteg. Tinnitus är ett mycket stort problem och de metoder som i allmänhet erbjuds inom sjukvården är inte speciellt framgångsrika. Det är mest metoder där man får lära sig att leva med sitt handikapp. Laserbehandling har inga skadliga effekter och dess roll inom tinnitusvården behöver därför utvärderas på ett seriöst sätt. Den kliniska erfarenhet som finns inom TLC och de vetenskapliga studier som TLC initierat visar på ett klart värde av metoden.

Otologiska problem som framgångsrikt behandlats med laser är:

  • Trumhinneperforationer
  • Öroninflammationer (barn)
  • Morbus Menière
  • Tinnitus

Laserbehandling känns inte, och efter 30 års användande finns inga kända allvarliga sidoeffekter.

Upplysningar från info@tinnitus.nu


 


webmaster