Har du tinnitus och vill få laserbehandling? Läs då detta!


Tinnitus kan uppstå på flera sätt. Det kan bl a vara:

  • en kraftig akustisk chock (rockkonsert, gevärskott)
  • långvarig exponering för högt ljud (verkstadsarbete, musiker]
  • hjärnskada
  • muskulära spänningar, beroende på
  • stress
  • fel i käklederna
  • fel i nackkotorna

Tinnitus kan även vara en del i "Menière´s syndrom", vilket innefattar yrsel, kräkningar och (ibland) tinnitus.

Det är viktigt att den bakomliggande orsaken till tinnitus analyseras. De olika tillstånden kräver helt olika behandlingar och har olika prognos.

1. Kraftig akustisk chock. Denna kan ofta framgångsrikt behandlas, speciellt hos unga individer och om behandlingen insätts relativt snabbt. Behandlingen består av täta laserbehandlingarna genom hörselgången in mot innerörat.
2. Långvarig exponering för högt ljud. Väsentligt svårare att behandla. Samma behandling som ovan men flera behandlingar (10-20) och sämre lyckandefrekvens. Laserbehandling kan ibland misslyckas, ibland ge en förbättring men även ge fullständig symptomfrihet. Behandlingen kan ibland behöva upprepas vid senare tillfälle för att undvika återfall. Det finns lasrar speciellt anpassade för hemmabruk, att användas för att följa upp en framgångsrik behandling.
3. Hjärnskada. Ingen effekt av laser är känd.
4. Muskulära spänningar:
Stress: Avslappningsövningar, medvetandegörande av bakomliggande orsaker till stressen, laserbehandling av ömma muskler i käkar, nacke och axlar. Lasern ger en smärtlindring i den ömma muskulaturen och ökar genomblödningen i de spända muskelfibrerna.
Fel i käklederna. En kunnig tandläkare kan rätta till problemet genom att tillverka en bettskena eller korrigera bettet (protesen) med små slipningar. Gnissling och tandpressning kan utlösa såväl huvudsvärk som tinnitus. Laser mycket värdefull för att påverka spända och smärtande muskler, ger snabbare resultat.
Fel i nackens kotpelare. Sjukgymnastisk behandling, ev. chiropraktik. Laser används på samma sätt, för att få smärtlindring och ökad rörlighet.
Typiskt för patienter i den muskulära gruppen är att de ofta kan förändra karaktären av sin tinnitus genom att t ex bita samman hårt, gapa stort, vrida på huvudet, bocka på nacken.

Det är tyvärr ont om terapeuter som har en kombinerad kunskap om både tinnitus och laser. En del är forskningsinriktade och kan inte tae mot privata patienter.

webmaster