Alltsedan Svenska Laser-Medicinska Sällskapet startade 1989 har vi haft två möten per år; ett på våren och ett på hösten. Så även i år. Föreningens ändamål är att sprida information om lasermedicin. Detta innefattar numera även andra ljuskällor än laser, t.ex. lysdioder och IPL. Likaså innefattar det även områden som inte är rent medicinska såsom kosmetisk/estetisk användning.

Den första dagen, tar vi upp området terapeutisk / medicinsk laser, internationellt benämnt LLLT. Det händer alltid mycket inom detta område. Här kan medlemmar redovisa sina erfarenheter och vi tar även upp och sammanfattar vad som hänt vid större utländska kongresser inom området. Likaså kommer vi att rapportera vad våra myndigheter har på gång i fråga om nya regler och annat. Likaså kan vi ta upp fall där SLMS tagit del i anmälningar av olika slag.

Den andra dagen, tar vi upp de termiska metoderna, dvs kirurgi och estetisk laseranvändning såsom permanent hårreduktion, blekning av tatueringar, behandling av kärlförändringar, ärr m.m. Vi får även del av våra medlemmars olika erfarenheter inom området. Vi tittar också på eventuellt rapporterade skador.

Har du själv intressanta iakttagelser eller något att berätta - ta kontakt så ger vi dig tid att berätta. Vi kan eventuellt lägga in det i programmet.

 

Program för några tidigare möten

Vårmötet 2012
Höstmötet 2012

Vårmötet 2013
Höstmötet 2013

Vårmötet 2014
Höstmötet 2014

Vårmötet 2015
Höstmötet 2015

 

 

 


SLMS
Box 1031,
181 21
   Lidingö
Sweden

Tel: 0707 288 233 (ordf.)
Bank 5372-10 263 81 (SEB)
Postgiro: 721 677-3
Org.nr: 813600-3574