Svenska Laser-Medicinska Sällskapet
bildades våren 1989 för att bland annat:


1. ... att utgöra ett forum för information och kontakt mellan medlemmar.

2. ... att samla lasermedicinsk litteratur som hålls tillgänglig för medlemmarna.

3. ... att ordna informationsträffar och därvid inbjuda olika föredragshållare.

4. ... att bistå medlemmar med fysikalisk, medicinsk och teknisk kunskap.

5. ... att driva olika frågor i massmedia och att sprida information på InternetMedlem kan den bli som yrkesmässigt arbetar med kirurgisk och/eller medicinsk laser och/eller som godkänns av SLMS. Medlem som uppträder oetiskt enligt SLMS styrelses bedömning kan uteslutas.

Medlemsmöten hålls minst 2 gånger per år. Dessa möten är, efter godkännande, även öppna för icke medlemmar, dock till en högre deltagaravgift.

Medlemsavgiften är för närvarande 500 kr per år (varav 200 utgör ej avdragsgill avgift för medlemskapet och 300 utgör avdragsgill serviceavgift).
Medlemskap gäller för kalenderår. Avgift som inbetalas september till december gäller för resten av året samt påföljande kalenderår tills ny avgift inbetalats..

Tio god skäl att bli medlem.
Som medlem får du ...

1. ... medlemsbevis som du kan rama in och sätta upp på din klinik.
2. ... i din rörelse och annonsering nämna att du är medlem av SLMS.
3. ... hänvisning av eventuella kunder/patienter som i din region söker
         någon med den typ av utrustning/verksamhet som du sysslar med.
4. ... lyssna på föredrag om forskning och olika laserspecialiteter.
5. ... träffa trevliga kollegor på de möten som SLMS anordnar.
6. ... hjälp med kunskap vid eventuella konflikter.
7. ... rabatt på vissa böcker och kurser som anordnas i SLMS regi.
8. ... tillgång till SLMS lasermedicinska bibliotek.
9. ... informationsbrev ett par gånger om året, t.ex. ”Laseralmanackan”.
10. . lägre deltagaravgift på de möten som SLMS anordnar.


 

Samt sist men inte minst marknadsföring på internet. Vi listar din klinik på vår populära landskapskarta. Men du måste begära detta via mail och ange vad det skall stå. Utan skriftlig begäran kommer du inte med.

Vi ser fram mot att få din medlemsansökan.

Obs. Man är inte melem förrän man betalat in medlemsavgiften (bankkonto eller postgirokonto eller vid medlemsmöte)

  Med vänlig hälsning


                                        Lars Hode,
                                        ordförande.

 Formulär för medlemsansökan

Jag vill bli Medlem i Svenska Laser-Medicinska Sällskapet


Fälten i fetstil måste du fylla i.

Företagsinformation  
Person namn
Gatuadress:
Postnr:
Postort
Tel + ev mobil
Landskap
Namn på verksamhet
Laserfabrikat
Lasertyp: T ex våglängd i nm eller namn på lasertypen GaAs
Lasern används till
Min specialité
   
E-mail:
Ev.hemsida:


Här bör du fylla i lite fakta om din verksamhet, T ex
Behandlar med laser mot xx xxx xxx .
Samt övrig verksamhet t ex massage, sjukgymnastik etc


Övrig information
Bostadsinformation - utbildning - kommentarer osv.....
SLMS
Box 1031,
181 21
   Lidingö
Sweden

Tel: 0707 288 233 (ordf.)
Fax: 08-767 27 06
Postgiro: 721 677-3
Org.nr: 813600-3574

© All rights reserved © SLMS Svenska Laser-medicinska Sällskapet