O

 

             


Laser som läker

   

Avsikten med denna lilla skrift är att sammanfatta de erfarenheter vi har inom Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (SLMS) i fråga om behandling av sjukdomstillstånd med medicinsk laser samt att redovisa något av den litteratur vi anser vara mest väsentlig.

 

Här kan du titta på denna informationsskrift
med bilder och uppdaterad text i s.k. pdf format.
Klicka här för Laser som läker (350k)Om det inte går att öppna länken,behöver du kanske ladda
ned ett hjälpprogram
klicka här för att ladda ned adobe acrobat för Windows

Har du något annat operativ system
klicka här för nedladdning

 

 

 

 

 


SLMS
Box 1031,
181 21
   Lidingö
Sweden

Tel: 0707 288 233 (ordf.)
Fax: 08-767 27 06
Postgiro: 721 677-3
Org.nr: 813600-3574

© All rights reserved © SLMS, Svenska Laser-Medicinska Sällskapet