Läs gärna skriften "Laser som läker"

Här finns mer information om laserbehandlling:

www.slms.org           (Svenska Laser-Medicinska Sällskapets hemsida)
www.laser.nu     (LaserWorld - engelskspråkig hemsida om laserterapi)