Välkommen till                      


 

Svenska Laser-Medicinska Sällskapet

SLMS grundades 1989, är Nordens äldsta lasermedicinska organisation, med medlemmar från alla de nordiska länderna. Lasermedicin omfattar huvud-områdena laserkirurgi, laserestetik, samt laserterapi. Området omfattar i dag även andra ljuskällor än laser, även om lasermetoderna alltjämt dominerar.

Senaste medlemsmöte ägde rum 7 - 8 maj 2016 på Scandic Ariadne Hotell i Stockholm. Här är programmet. 
Nästa medlemsmöte äger rum den 12-13 november.

Nästa utbildning till Certifierad Laserterapeut hålls 15-17 april
(del 1), 20-22 maj (del 2) och 10-12 juni (tredje och avslutande del.) Mer information finner du här.

Ögonläkare uttalar sig om gröna lasrars farlighet. Läs här.

Skönhetsutredningen har avgivit ett betänkande om kropps-behandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd. Vi tar upp detta, på såväl vårmötet som i certifierings-utbildningen.

Hur ska information om lasermedicin utformas på hemsidor och i broschyrer - Vad får man skriva och inte?

Frågor om juridik: Michael Åblad, SLMS rådgivare

Frågor och svar om LLLT

Interview med vår ordförande i Amerikansk lokal-TV,

Mer om LLLT, klicka här

Nytt om Allmänna Reklamationsnämnden med mera

 

 

Besöksadress:  Porjusvägen 21, 11543 Stockholm

SLMS
Box 1031,
181 21
   Lidingö
Sweden

Tel: 0707 288 233 (ordf.)
Bank 5372-10 263 81 (SEB)
Postgiro: 721 677-3
Org.nr: 813600-3574

© All rights reserved © SLMS, Svenska Laser-Medicinska Sällskapet